Zjistěte zda splňujete podmínky pro oddlužení

Platební neschopnost a osobní bankrot mohou potkat každého, nicméně ne každý je vhodný adept na oddlužení. Soud pečlivě posuzuje, komu žádost o oddlužení schválí a komu ne. Preciznost žádosti podané na soud například velmi ovlivňuje úspěšnost schválení. Abyste zjistili, zda vůbec má smysl žádost na soud podávat, přečtěte si, jaké podmínky pro oddlužení musíte splňovat:

 

Podmínky oddlužení

Je třeba:

  • mít dluhy po splatnosti alespoň 30 dní

  • 2 a více věřitelů

  • statut platební neschopnosti

  • schopnost splatit alespoň 30% dluhu za 5 let

 

Nelze:

  • mít dluhy z podnikání

  • pravomocné odsouzení za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy za posl. 5 let

 

Jak se oddlužení provádí

  • odprodejem veškerého majetku dlužníka, z čehož se provede úplná nebo částečná úhrada pohledávek věřitelům a případné zbývající dluhy jsou odpuštěny,

  • splátkovým kalendářem na 5 let tak, aby se za tuto dobu uhradilo alespoň 30% všech pohledávek, dlužníkovi přitom jeho majetek zůstává.

Aby vám bylo oddlužení krajským soudem schváleno, je nutné dodržet několik podmínek.

 

Návrh na oddlužení

Zasílá se na krajský soud příslušný k bydlišti dlužníka a může být zaslán pouze dlužníkem, nikým jiným.

Vyhotovení návrhu není vůbec jednoduché a preciznost jeho provedení velmi ovlivňuje konečné rozhodnutí soudu. Je nutné uvést veškeré detaily, připojit příslušné přílohy a formuláře správně vyplnit. Díky nesprávně vyhotovenému návrhu je odmítnuto až 17 % veškerých žádostí.

Pro vyhotovení návrhu na oddlužení byste měli vyhledat odborníka a vše s ním konzultovat tak, aby váš návrh měl co největší šanci na úspěch.

 

Ukončení oddlužení

Pokud dlužník splnil veškeré podmínky stanovené soudem a za 5 let uhradil alespoň 30 % závazků, soud jej osvobodí od veškerých zbývajících dluhů a oddlužení je úspěšně u konce.