Jak funguje osobní bankrot

Abyste svou situaci mohli řešit osobním bankrotem, je nutné splnit podmínky osobního bankrotu.

 

Jak osobní bankrot zahájit

To lze udělat podáním návrhu na krajský soud v místě bydliště dlužníka. Je nutné si dát záležet na správném znění, detailech, příslušných přílohách a preciznosti návrhu, protože to značně ovlivní rozhodnutí soudu.

Návrh může podat pouze dlužník a nikdo jiný. V tomto návrhu také uvádí, jakým způsobem chce osobní bankrot (oddlužení) provést. K tomu soud přihlédne, pokud se po jeho rozhodnutí nebudou schopni všichni věřitelé sejít na společné schůzi.

 

Co se děje po podání návrhu

Krajský soud po přijetí návrhu posuzuje zejména:

  • správnost provedení, které je insolvenčním zákonem předepsáno

  • oprávněnost osoby podávající návrh

  • nakolik bude dlužník schopen dluhy splácet

  • poctivost dlužníka, tedy vůle závazky splácet

 

Po posouzení návrhu soud vysloví jednu z těchto možností:

  • vyhlásí na dlužníka konkurs

  • povolí osobní bankrot

 

Konkurs

V tomto případě bude veškerý dlužníkův majetek prodán, přijde o většinu svých příjmů a po skončení konkursu budou věřitelé dále vymáhat zbývající, dosud neuhrazené pohledávky. K tomu dlužník bude povinen zaplatit zálohu 50.000 Kč, která slouží k úhradě nákladů insolvenčního správce, který konkurs provádí.

 

Osobní bankrot - oddlužení

Pokud je soudem schválen osobní bankrot, tj. oddlužení, proběhne setkání všech věřitelů, na které se dohodnou, jakým způsobem bude oddlužení probíhat. Pokud se věřitelé nebudou schopni sejít, soud přihlédne k návrhu na oddlužení, které uvedl dlužník při podání na krajský soud. Ve většině případů se věřitelé nescházejí, což je pro dlužníky dobrá zpráva.

 

  1. Odprodáním veškerého dlužníkova majetku, z výnosu jsou uhrazeny pohledávky věřitelů. Pokud se je nepovedlo z výnosu uhradit všechny, věřitelé na další vymáhání nemají nárok.

  2. Splátkovým kalendářem, kterým se bude dlužník povinen 5 let řídit a měsíčně dluh splácet, a to tak, aby po 5 letech bylo uhrazeno alespoň 30 % všech pohledávek. Přitom mu zůstane veškerý majetek a zbylý dluh je mu odpuštěn.

 

Nejste schopni uhradit 30% dluhu za 5 let?

I to se dá řešit, a to těmito způsoby:

  • Spoludlužnictvím, tedy osobou, která se zaváže plnit dluhy za dlužníka. Stanovuje se přesná částka, kterou spoludlužník bude hradit a nejčastěji se řeší formou srážek ze mzdy.

  • Darováním potřebné částky na základě darovací smlouvy.

 

Zkrácení doby oddlužení

Není bohužel možné. Zkrácení doby je možné pouze při úhradě 100% dluhů.

 

Ukončení oddlužení

Pokud dlužník splnil veškeré podmínky stanovené soudem a za 5 let uhradil alespoň 30 % závazků, soud jej osvobodí od veškerých zbývajících dluhů.