Insolvence

 

Insolvence neboli platební neschopnost je stav, kdy dlužník není schopen dostát svým závazkům a splácet svůj dluh věřiteli, i přestože se o to snaží (na rozdíl od stavu tzv. platební nevůle, kdy se dlužník o splácení nesnaží a pouze dluhy ignoruje či splácení odsouvá).

Insolvence slouží k pokrytí pohledávek 2 a více věřitelů, zatímco exekuce slouží k úhradě pohledávek pouze 1 věřitele, přičemž na výši dluhu nezáleží. Pokud tedy dlužíte více než jednomu věřiteli, má smysl se celou situací zabývat více a řešit ji tak, abyste z ní vyšli co nejlépe.

 

Pokud tedy:

  • máte dluhy, které nejste schopni splácet ani přes veškerou snahu,

  • tyto závazky jsou více než 30 dní po splatnosti,

  • vaše příjmy jsou takové, že vám po úhradě splátek dluhů nezbývá na živobytí,

  • máte alespoň 2 a více věřitelů, ke kterým máte neuhrazené závazky,

 

lze vaši situaci označit jako insolventní a jde tedy o úpadek. Pokud se do této situace teprve blížíte, tak jde o hrozící úpadek. V obou případech lze situaci řešit.

 

Řešení

Úpadek, tedy platební neschopnost vůči 2 a více věřitelům, lze řešit konkurzem a nebo oddlužením (osobním bankrotem). Doporučujeme vše prokonzultovat s odborníky, kteří znají zákony v této oblasti a každý den jednají s klienty v podobně nelehké situaci. Zásadně nedoporučujeme řešit oddlužení vlastní cestou, protože špatnou volbou postupu či kontaktu s úřady si můžete uškodit či osobní bankrot a oddlužení zbytečně odsunout v čase.